Antalis Poland

Szanowni Państwo,

Informujemy Państwa, iż za moment nastąpi przekierowanie na stronę firmy Antalis Poland www.antalis.pl.

Wspomniana zmiana jest wynikiem połączenia Spółek Antalis i Map, jakie nastąpiło
w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku MAP POLSKA Spółki z o.o. (spółki przejmowanej) na ANTALIS POLAND
spółkę z o.o. (spółkę przejmującą), o czym byliście Państwo informowani.